PRODUCTS

[JB-2721]

UPPER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
43360-39075 ,
43350-39045 ,
43360-39085 ,
43350-39085 ,
HILUX TIGER 4x4, PRE RUNNER,
YN61, LN61, RN101,
LN16#, 17# RZN16#, 174, LN165, 111,
85-18 88-18
97-18


[JB-2852]

LOWER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
43330-39265 ,
43330-39315 ,
43340-39245 ,
HILUX TIGER 4x4, PRE RUNNER,
RN101, 106, 110, 126, 130, LN107, 111, 130, 135,
LN16#, 17# RZN16#, 174, YN130, 135,
VRN105 VZN100, 110, 130, 131,
88-97 97-18
88-18


[JI-5315]

IDLER ARM   [LHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-97102-823-0 ,
8-97028-970-2 ,
8-97028-970-1 ,
8-97028-970-0 ,
RODEO 4x4, FASTER,
(CHEVROLET-LUV), (TROOPER),
2.6L 4cy1, 3.2l V6, 3.1L V6,
UCS,
90-95 90-92
90-18 86-87


EKCO FORGING PRODUCTS CO.,LTD.

1/101 Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd.,
Tambol Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

1/101 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Certification

Tel:
+66 34 490335-6, +66 34 490218-9
Fax:
+66 34 490238
Email:
ekcofg@cscoms.com