PRODUCTS

[JB-6242]

LOWER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
51220-S5A-003 ,
51220-S5A-J10 ,
51220-S5A-J30 ,
51210/5-S5A-J20 ,
CIVIC, CIVIC SEDAN,
CIVIC FERIO,
EU1, EU2, 3, 4, EU1, 2, 3, 4 ES1, 2, 3,
ES1, 2, 3 ET2,
00-18


[JB-6192]

LOWER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
51220-SR3-003 ,
51220-S04-003 ,
51220-SR0-A01 ,
51220-SR0-A03 ,
51220-SS0-000 ,
CIVIC, CR-V,
EG4, 6, 8, 9, EK2, 3, 4 EJ7,
RD1, 2,
91-18 96-99
97-01


[JB-6191]

UPPER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
51270-SR3-023 ,
51270-SR3-013 ,
51270-S01-013 ,
51270-S01-023 ,
51270-S04-013 ,
51270-S04-023 ,
51270-S84-A01 ,
51270-S04-003 ,
51270-S30-003 ,
51270-S10-020 ,
51270-SFE-003 ,
51270-S3N-003 ,
51270-TA0-A03 ,
51450/60-S10-020 ,
51450/60-SFE-003 ,
51450/60-S3N-003 ,
51450/60-S84-A03 ,
CIVIC, CIVIC COUPE/SEDAN,
ACCORD,PRELUDE, CR-V,
CR-V, ODYSSEY,
ACCORD USA, ACCORD 4DOOR,
INSPIRE,TOURER,
EG4, 6, 8 EH1, EK2, 3, 4 EJ7 (EJ3 '96-98),
CF3, 4, 5 BB5, 6, 7, 8, B20B, K20A,
(RB1 '03-) (RA6 '99-03), CP2, CP3, CS1, CS2,
CP1, 2, 3, CP3 CW1, CW2,
92-18 97-18
08-18 96-99
96-00 97-01
08-09


EKCO FORGING PRODUCTS CO.,LTD.

1/101 Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd.,
Tambol Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

1/101 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Certification

Tel:
+66 34 490335-6, +66 34 490218-9
Fax:
+66 34 490238
Email:
ekcofg@cscoms.com