PRODUCTS

[JI-2830]

IDLER ARM   [RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
45490-39305 ,
45490-39466 ,
HILUX MTX 4x2, HILUX 4x2,
HILUX TIGER, TIGER D4D 4x2,
LN85, 145, YN8#, LN8#,
LN147, 145, 15# RZN147, 152, KDN145, 150,
LN145,
88-97 88-18
97-18 02-05
97-04


[JC-2830]

CENTER LINK   [RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
45450-39155 ,
HILUX MTX 4x2, LN85, 145, YN8#, LN8#,
88-97 88-18


[JB-3621]

UPPER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
43350-39125 ,
TIGER D4D 4x2, HILUX,
LN145, LN147,
97-04 97-18


EKCO FORGING PRODUCTS CO.,LTD.

1/101 Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd.,
Tambol Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

1/101 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Certification

Tel:
+66 34 490335-6, +66 34 490218-9
Fax:
+66 34 490238
Email:
ekcofg@cscoms.com