PRODUCTS

[JP-2201]

PITMAN ARM   [LHD / RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
45401-39145 ,
45401-39135 ,
45401-39126 ,
45401-39116 ,
HILUX MTX 4x2, LN85, LN145,
RN2#,
88-97 73-78


[JI-5140]

IDLER ARM   [RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-94241-766-0 ,
8-97028-967-0 ,
8-97028-967-2 ,
8-97039-325-1 ,
FASTER 4x2, CHEVROLET-LUV,
TFR, KB21,
87-18 81-86


[JC-5280]

CENTER LINK   [RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-94459-474-0 ,
FASTER 4x2, TFR, 88-01


EKCO FORGING PRODUCTS CO.,LTD.

1/101 Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd.,
Tambol Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

1/101 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Certification

Tel:
+66 34 490335-6, +66 34 490218-9
Fax:
+66 34 490238
Email:
ekcofg@cscoms.com