PRODUCTS

[JI-3630,JI-2630]

IDLER ARM   [RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
45490-39445 ,
45490-39446 ,
HILUX 4x4, TIGER 4x4,
PRE RUNNER,
LN165, 17#, LN111,
RZN16#, 174,
97-05 88-97


[JC-2621R]

CENTER LINK   [RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
45451-39505 ,
TIGER 4x4, PRE RUNNER,
LN165, 111, 88-97 97-01


[JE-5361]

TIE ROD END   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-97304-928-0 ,
8-97304-855-0 ,
8-98055-746-0 ,
D-MAX, D-MAX 4x2,
D-MAX 4x4, COLORADO,
FASTER,
TFB, TFR,
TFS,
02-18 02-05


EKCO FORGING PRODUCTS CO.,LTD.

1/101 Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd.,
Tambol Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

1/101 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Certification

Tel:
+66 34 490335-6, +66 34 490218-9
Fax:
+66 34 490238
Email:
ekcofg@cscoms.com