PRODUCTS

[JP-2720]

PITMAN ARM   [RHD]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
45401-35180 ,
45401-35230 ,
TIGER 4x4, HILUX 4x4,
PRE RUNNER,
SR5, YN61, LN61, LN165, 112,
85-18


[JB-5361]

UPPER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-97235-777-0 ,
8-97365-018-0 ,
8-98005-827-0 ,
D-MAX 4x2, COLORADO 4x2,
TFR TFB, (exc. HIGH RIDE SUS),
02-03 03-06


[JB-5302]

LOWER BALL JOINT   [L / R]

O.E.M Number Model Model Number YEAR
8-94452-102-1 ,
8-94452-102-0 ,
8-94459-465-2 ,
8-98005-874-0 ,
8-94459-465-1 ,
94459465 ,
8-97235-776-0 ,
8-97365-020-0 ,
8-97365-021-0 ,
8-98005-875-0 ,
94451102 ,
BIGHORN,COLORADO, D-MAX 4x2,4x4,
RODEO, PASSPORT,
UBS, TFS, TFB,
TFR, TFB, TFS,
86-18 88-18
02-18 06-18
03-18 03-08
91-04 94-02


EKCO FORGING PRODUCTS CO.,LTD.

1/101 Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd.,
Tambol Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

1/101 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Certification

Tel:
+66 34 490335-6, +66 34 490218-9
Fax:
+66 34 490238
Email:
ekcofg@cscoms.com